एक सुटतो प्रश्न आणिक वेगळा होतो सुरू

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 8 July, 2016 - 02:12

काहिली तर सोसली कोसळ कसा हा आवरू
एक सुटतो प्रश्न आणिक वेगळा होतो सुरू

चढ़ण अवघी पार केली उतरणीवर हात दे
तोल सावर तू स्वतःचा दे मलाही सावरू

अनुभवाने ठोकताळे मांडले आहेत हे
तेवढे भिववेल जग जर लागशिल तू घाबरू

तग कसे धरणार नाते संशयाने दंशले ?
पसरण्याआधी विषाचे समुळ उच्चाटन करू

घोर लागे माउलीला आवरू पान्हा कसा ?
थान लागे सुरसुरू नजरेस पड़ता वासरू

लागलेला ग्रीन झाला चक्क पिवळा-तांबड़ा
मोडल्या गेलाच सिग्नल तर चुकीला निस्तरू

चल तुझ्या-माझ्यामधे हा तह करूया जीवना
तू मला वापर हवे तर दे मलाही वापरू

सुप्रिया

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users