संघाच्या गोष्टी भाग ४

Submitted by satishb03 on 3 May, 2016 - 00:05

संघाच्या गोष्टी भाग ४

घेउनी अंती अपेशा , राहुनिया अर्धपोटी
सोडूनी देशास जाणे , हेच आहे रे ललाटी !

शाखेतले खेळ संपले व बौद्धिक सुरु झाले कि अप्पा ही कविता म्हणायचा व जोगळेकर गुरुजींचे डोळे पाणावायचे . पुन्हा आमच्यातला मेहेंदळे घनगंभीर डुकरी आवाजात वेडात मराठे वीर दौडले सात म्हणून हडकुळ्या जोगळेकर गुरुजींच्या अंगी , जोश व उत्साह आणायचा . त्यांचे रक्त गरम व्हायचे . व ते इंग्रजांना शिव्या घालू लागायचे . मग मी इंग्रज कुठाय ? असे विचारायचो .मी लाडका असल्याने ते न चिडता मला सांगायचे इंग्रज आजही मुसलमान लोकांमध्ये विचाराने वावरतो आहे . बाळ आपल्यासाठी तोच इंग्रज . तर मग मला माझा शाहनवाज दोस्त आठवायचा . तो तर खूप चांगला . भरपूर शिरखुर्मा देणारा , बिर्याणी खिलवनारा , इतकेच काय वासंती भेटण्याच्या आधी त्याच्या मामाची मुलगी मला आवडलेली तर तिला पटविण्यास मनोभावे सहाय्य करणारा . म्हणजे मला ओढून तिच्या घरी न्हेने , मला व तिला टीव्ही पाहायला एकटे सोडून बाहेर निघून जाणे . वगैरे . त्याच्यात इंग्रजी विचार मला कधी आढळायचा नाही . पण हे मी जोगळेकर गुरुजींना विचारू शकत नसे . कारण चुकून त्यांनी घरी हा विषय काढला तर माझ्या प्री प्ल्याटोनिक लव्हची माहिती मिळून वासंतीस दुःख होईल . व मला ते चालणारे न्हवतेच मुळी. मी मुसलमान लोकांना इंग्रजसमान मानायची कोशिस करीत पुढे बौद्धिक ऐकत असे . हे बौद्धिक कधी पाठक कधी जोगळेकर तर कधी कटककर , चिकरमाने ही दक्ष माणसे आम्हाला द्यायची . या देशावरची आक्रमणे सांगायचे . हाती शस्त्र धरावे लागणार हे सांगायची . आम्ही म्हणजे मी आणि मांगाचा लक्ष्या , वडराचा गुंजाळ कधीही तत्काळ हाती शस्त्र धरायला तयारच असायचो. त्यामुळे आम्ही त्या लोकांना खूपच आवडत असू . वासंतीला मात्र फक्त मीच आवडत असे . कारण मी अभ्यासात हुशार व रंगाने गोरा होतो . आयमिन आजही आहे . आणि हे दोघे ठार काळे . व अभ्यासात माठ . अभ्यासापोटी माझा जोगळेकर गुरुजींच्या घरी सहज प्रवेश होत असे . तर ते असो .

एक दिवस इंग्रज व त्यांना नडलेले म्हणून आज नामवंत असलेले तत्कालीन शाखेतले अनुक्रमे क्रांतीवादी व बंडखोर गटातले देशपांडे आणि पेंडसे व्याख्यान द्यायला आले . त्यांनी सांगितले गुरुजी गेल्यानंतर ( म्हणजे मेल्यानंतर ) स्वयंसेवकांच्या मनातला असंतोष उफाळून आला . दोन कारणाने , पैकी एक गुरुजींनी स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेण्याचा आदेश संघाला दिला नाही , दोन . स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात संघानं विधायक कामं करायला हवीत ती केली नाहीत संघटनेसाठी संघटना हाच मंत्र चालू ठेवला . पुढे गोळ्वलकरांनी यात सुधारणा घडवून आणली व तीत मुख्य रोल देशपांडे व पेंडसेंचा होता . तेंव्हा ते जवान होते . व अशा बंडखोर जवानांच्या गटाला क्रांतीकारी गट व बंडखोर गट ही नावे मिळालेली . त्यातले हे दोघे . यांनी आमच्यात धाडस निर्माण व्हावे यासाठी शिबीर आयोजन करून वेगेवेगळ्या पद्धतीचे प्रयोग आमच्यासाठी फिक्स केलेले . जसे कि रात्री सूचना न देता नदीकिनारी बोलावणे , टेकडीवर चढून जायला लावणे . अल्लाहो अकबरच्या आरोळयात अंगावर आलेल्या खोट्या मुसलमनांना पक्षी खऱ्या स्वयंसेवकांना खोटी खोटी मारामारी करत परतवून लावणे . ( खोटी मारामारीच्या नावाखाली मी जोशाला कायम जोरदार खरीखुरी मारामारी करून मजबूत ठोकायचो . भेन्चुद होता तो . मी वासंतीबरोबर अभ्यास करीत असलो की मुद्दाम यायचा व वासंतीच्या आईस , जिस आम्ही काकू म्हणीत असू त्यांना मी गाईचे मांस खातो असे सांगायचा .मग लगेच , “वासंती पुरे आता.” अशी अभ्यास आटोपायची नम्र सूचना करून काकू मला घराबाहेर घालवायच्या . तेंव्हा वासंतीच्या डोळ्यातले हळवे काही पाहून माझ्या काळजात कालवाकालव व्हायची . जोश्या या बहिण्चोत इसमाचा मडर करावा असे वाटायचे . पण मग असे केले तर जेल होणार आणि मग वासंती आपल्याला कशी भेटणार ? या विचाराने मी राग घट घट गिळायचो व मुकाट घरी यायचो . वासंतीच्या घरी सिनेमा पाहताना प्रत्येक डाकुत मला जोश्या दिसायचा व हिरोत मी स्वतः ) अशा मारामारीत माझ्याकडून , लक्ष्याकडून , गुंजाळकडून ही कोवळी हडकुळी ब्राह्मण असलेली बोगस मुस्लीम ग्यांग वारंवार खंग्री चोप खाऊन कंटाळेलली . एका रात्री तर शाखेतला कुणीच गडी मुस्लीम व्हायला व खोटा हल्ला करायला तयार झाला नाही . गुरुजी पिसाळले . मग मोठ्या धीराने आम्ही तिघेच मुसलमान होऊन हल्ला करण्यास तयार आहोत असे सांगितले . यालाही सर्वांनी भीत भीत जोरदार आक्षेप घेतला . मग आम्हाला गुरुजींनी सांगितले , अरे खोटे खोटे मारावे हा सराव आहे प्रत्यक्ष वेळ येईल तेंव्हा बळ राखून ठेवावे . वगैरे .

वासंतीचा मोठा भाऊ नचिकेत देखील मला आवडत नसे . तो शाखेत सिनिअर व प्रमुख म्हणून काम करत असे .तो अभ्यासात हुशार नसल्याचे मात्र मला बरे वाटायचे . कारण त्याच्या माठपणामुळेच वासंतीसोबत अभ्यासाची संधी मला मिळालेली . तर एकदा डेक्कन कॉलेजमधल्या मारुतीच्या देवळात गुप्तपणे भरलेल्या सभेत पोचायला मला उशीर झाला . या सभा अचानक ठरत असत . कसलीच पूर्वसूचना नसे . तर मी उशिरा पोचलो . नचिकेत दारात वेताची छडी घेऊन उभा होता त्याने पुन्हा उशीर नकोय म्हणून हात पुढे करायला सांगून सपासप दोन छड्या लगावल्या माझ्या डोळ्यात टचकण पाणी आले . देवळात बसताना मांगाचा लक्ष्या मला म्हटला , बायकोचा भाऊ आंडापेक्षा मऊ , जाव दे सत्या दे सोडून . मग वासंती बायको म्हणून डोळ्यासमोर तरळून मी हसू लागलो . देवळात चर्चा चालू झाली . हल्ला करायचा . इकडून चढाई तिकडून चढाई वगैरे मला त्यात रस न्हवता . मी झोपून गेलो . दुसऱ्या दिवशी रविवार होता . क्लास सकाळीच . क्लासमध्ये मला छडीने मारल्याचे लक्ष्याने वासंतीला सांगितले तर तिचे डोळे पाणावले . मला खात्री होतीच की आता ही माझे वळ बघणार . पण वळ तर साले पुसून गेले . मी महादेवाच्या देवळात जाण्याआधी लक्ष्याकडून पुन्हा हातावर दोन ओले फोक मारून घेतले. व तिथे पोचे पर्यंत वळ पुसू नयेत या साठी महादेवाची करुणा भाकली . वळ पुसण्याची शक्यता लक्षात येताच फोक घेऊन तिथपर्यंत येण्यास व तिला भेटण्याच्या काही मिनिट अगोदर दोन रट्टे देण्यास येण्यासाठी लक्ष्या कासावीस झाला . सोबत येण्याचा जहरी आग्रह करू लागला . मग मी त्याची आईबहीण काढली व मोठ्या मिनतवारीने परतवला . नाईलाजाने तो माघारा गेला. देवळाबाहेरच्या कठड्यावर ती बसलेली होती . सकाळी दहाचे सोनेरी उन . दाट गुलमोहराच्या लाल हिरव्या आसंमतातून तिच्या चेहऱ्यावर सांडलेले . तिचे केस विलक्षण सोनेरी चमकत असलेले . माझ्याकडे पाहणारे तिचे डोळे अत्यंत पाणीदार मधाळ वाटत होते . मी तिच्या डोळ्यात बुडालो . तिने माझे दोन्ही हात तिच्या नाजूक ओलसर हातात घेतले व दोन्ही हातांच्या तळव्याचा हळुवार मुका घेतला . सर्वांगातून लाखो व्होल्टच्या विजेचा करंट दौडला . मी तेहतीस कोटी देवांना बाजूला सारून एकट्या आईघाल्या नचिकेतचे आभार मानले .. महादेवाच्या आडोश्याला आम्ही एकमेकांना अधेमध्ये भेटत होतो . शिरा श्रीखंड खात होतो . माझ्या घरच्या तिखट ठेच्याने तिच्या डोळा पाणी यायचे . मी असले काही करणार नाही हं तू तुझ्या आईला सांगून ठेव असे ती काही म्हटली की माझ्या अंगात मुंग्यांचा गोड झिनझिणाट व्हायचा . माझ्या आईचा व तिचा लटका वाद डोळ्यासमोर आणून मी आनंदी आनंदी व्हायचो . तर दिवस असे जात होते.

अशीच कुठेतरी दंगल झाल्यानंतर एकदा रात्री अकराला आम्हाला शाळेजवळच्या मैदानात गोळा केले . आम्ही विसेक लोक जमलो . व आताच्या आता जाऊन कुणातरी मुसलमान माणसाला चोप द्यायचा व लगेच माघार फिरून गुपचूप घरी जाऊन झोपायचे असे ठरले . रात्री अचानक बोलावल्यामुळे खाकी हाफ प्यांट व पांढरा सदरा ही कम्पल्सरी औपचारिकता बाजूस सारून आम्ही फुल प्यांटीत एकत्र जमलेलो . तर मारामारी करायची हा ठाम निर्णय घेऊन आम्ही मैदानातून बाहेर पडून रात्री बाराच्या दरम्यान कुणी अश्राप मुस्लीम घावतो का हे शोधू लागलो . आमच्यातले , आकनकर , जोशी , देशपांडे , वर्तक उत्तेकर हे लोक वेगवेगळ्या दिशेला जाऊ असे म्हणत आपापल्या घरच्या दिशेला जाऊन घरात झोपून गेले . आम्ही यांच्या मागोमाग जाऊन बाहेरून आवाज देऊन ओ ऐकून खात्री करून घेतली . व मग आम्ही देखील माघारी फिरलो . तर आम्हाला रस्त्यात एका दंडुकेधारी पोलिसाने हटकले , हेवडया रातचं कुठं चाल्लाव रे ? मी म्हटले तमाशा पाहायला . तर , तुझ्या बापानं ठेवलाय का ? असे म्हणत पोलिसाने खाडकन कांठाळीत ओढली . आमच्यातला एक जन म्हटला आम्ही पुरंदरे बाल शाखेचे विद्यार्थी आहोत तर पोलिसाने ह्या जोगळेकरच्या तर आयचा दाणा असे चिडून म्हणत सर्वाना अजून दोन दोन रट्टे दिले . आम्ही ते रट्टे गुपचूप स्वीकारून परतलो .

आम्ही जोगळेकर गुरुजींना हा वृतांत दुसऱ्या दिवशी सांगितला तेंव्हा ते म्हणाले , अरे पळून यायचे . मग आम्हाला पळता आले नाही हे सांगितले तर ते म्हणाले तुम्ही काल हाफ प्यांट घालून गेला न्ह्वतात का ? यापुढे हाफ प्यांट घालत चला पलायनास सोपे जाते .
एकूण हाफ प्यांट किती महत्वाची हे आम्हास कळले .

क्रमशः
@प्रा. सतीश वाघमारे .

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Proud
आमची शाखा आठवली. तिथे रोज बौद्धिक असे आणि हजारदोनहजार वर्षांपासूनच्या गोष्टी सांगितल्या जात. गोष्ट कुठलीही असली तरी तीत शत्रू हा मुसलमानच असे. मग गोष्ट ऐकून झाली की आम्ही 'काश्मीर हमारा है' नावाचा इंटरेस्टिंग खेळ खेळत असू. रिंगणाभोवती एका दमात 'काश्मीर हमारा है' म्हणत धावायचं. मग रिंगण मोठंमोठं करत जायचं. दम संपला तो हरला.

संघाला बदनाम करायची काय गरज आहे ? काय गरज आहे संघाला बदनाम करायची ? बदनाम करायची गरज काय आहे संघाला ?
संघाविषयी सुज्ञ माणसे सर्व काही जाणतात . आणि मी तर एक भूतकाळातील प्रामाणिक स्वयंसेवक राहिलो आहे . मोतीबागेच्या जुन्या रजिस्टरात माझे नाव सही अद्याप असेलसे वाटते .

बेरड, बेरकी आणि बनेल पौगंडावस्थेचं मध्ये मध्ये गुलाबपाणी शिंपडलेलं कोमल वर्णन.
जरासं भरड, पण शाळा, लंपनची आठवण करून देणारं.
लेखमाला अतिशय आवडली.
इतकं उच्च साहित्यमूल्य असलेलं लिखाण जालावरच विरून जाऊ नये. पुस्तक बिस्तक काढण्याचा विचार आहे की नाही? नसल्यास आवर्जून करावा.

Pages