नको वाद घालू

Submitted by vilasrao on 22 April, 2016 - 02:32

असे आज ओझे नभाचे मनाला
नको आठवांचा मला पावसाळा !

प्रतिक्षेत आहे उभा मी तुझ्या जर
उद्या येत नाही म्हणाली कशाला

नभाशी निखारा पुन्हा धूर झाला
अकस्मात गेला लखाकून तारा !

जगावे कशाला मरावे कशाला
उदाहरण त्याचे असावे जगाला !

पुन्हा होत आहे जुन्याचे नवे रे
नको वाद घालू नवा हा जमाना

विलास खाडे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users