गंधभारल्या राती होत्या...

Submitted by सत्यजित... on 18 April, 2016 - 21:09

स्वप्नपरीच्या वाटेवरती,तारांगण अंथरले होते...
गंधभारल्या राती होत्या,दिवस जणू मंतरले होते!

केस मोकळे..त्यावर गजरा,छत्तिस नखरे,कातिल नजरा...
फक्त एवढे कळले..नंतर,रोम-रोम मोहरले होते!

विरघळलेली मिठी सैलसर,पुन्हा एकदा अवघडताना...
लाज-लाजुनी अलगद कोणी,चंद्र-किरण पांघरले होते!

मला एकदा म्हणे..कसे रे,सुचते इतके तुला निरंतर?
तिच्या निरागस प्रश्नावरही,शेर गुलाबी स्मरले होते!

निरोप घेतानाही क्षणभर,पाय तिचा अडखळला तेव्हा...
पुन्हा वेचण्यासाठी कण-कण,ओठ तिचे थर-थरले होते!

गंधभारल्या राती होत्या..
दिवस जणू मंतरले होते...

—सत्यजित

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वाह वाह..काय सुंदर जमली आहे..

विरघळलेली मिठी सैलसर,पुन्हा एकदा अवघडताना...
लाज-लाजुनी अलगद कोणी,चंद्र-किरण पांघरले होते!> वाह!

मतला-मस्त!

मला एकदा म्हणे..कसे रे,सुचते इतके तुला निरंतर?
तिच्या निरागस प्रश्नावरही,शेर गुलाबी स्मरले होते!

सुर्रेखच !

मस्त..