एक चारोळी

Submitted by pkarandikar50 on 26 February, 2016 - 02:47

एक चारोळी

स्वप्ने दाटल्या डोळ्यांत कशाला
डोकावते जाग निष्फळ उगा
वादळे भरल्या उरांत कशाला
धडकतो वारा चुकार पुन्हा?

बापू.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users