किती वेळ थांबू इथे

Submitted by जयदीप. on 17 January, 2016 - 00:47

किती वेळ थांबू इथे सांग..अाता..प्रवासास पुढच्या निघू दे मला
खुले सर्व आहेत रस्ते तसे, पण...कुठे जायचे ते कळू दे मला

समजतील रस्ते, समजतील गल्ल्या, समजतील मग चोरवाटा मला
तुझे मन तसे खूप मोठे निघाले, जरावेळ तर वावरू दे मला

कशाला उगाचच करू मोकळे मन पुन्हा चार चाैघांपुढे आपले
हसे खूप झाले तसे आजवर, दे मला बंद खोली.... रडू दे मला!

कुठे जात आहे दिशाहीन रस्ता? कुणालाच माहीत नाही कसे
पुढे कोण सगळ्यात आहे कळू दे, तिथे पोचल्यावर बघू दे मला

किती छान लिहितोस तू ..मी खरोखर तुझा फॅन आहे...मनापासुनी
तुझा एक तो शेर लक्षात आहे...तुझा शेर तो.... आठवू दे मला

प्रभावी नसूदे, विचारी नसूदे, नसूदेत काहीतरी चांगले
असे येत आहे मला व्यक्त होता, मनातील सगळे लिहू दे मला

जयदीप

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users