तडका - वाटणी महाराष्ट्राची

Submitted by vishal maske on 7 December, 2015 - 22:36

वाटणी महाराष्ट्राची

आपले असुन परक्यावानी
आता आपलेच वागु लागले
स्वत:साठी वेगळी मागणी
जोर धरून मागू लागले

आपल्या हाताने विनाकारण
करू नये आपलीच छाटणी
ती विदर्भाची निर्मिती नव्हे
महाराष्ट्राची ठरेल वाटणी

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users