खोपा २ : बुलबुलच घरटं

Submitted by जो_एस on 28 October, 2015 - 11:38

मझ्या घरी बुलबुलनी केलेलं घरट

bu10.JPGbu20.JPGbu30.JPGbu40.JPGbu50.JPGbu60.jpg

मोठी झालेली पिल्लं
bu70.JPGbu80.JPG

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

भारी आहे. Happy

पिल्लांचे फोटो घेताना फ्लॅश वापरत नसालास तरीही चुकुन वापरत असलात तर लक्षात ठेऊन बंद करत जा. Happy