रंगरेषांच्या देशा - तुझे रूप चित्ती राहो - गजानन रेखाचित्र

Submitted by सावली on 28 September, 2015 - 02:56

गजानन

१९९८/९९ साली अचानक गणपतीची अनेक रेखाचित्रे मी मनाने केली होती. त्यातलेच हे एक. चित्र संकल्पना आणि चित्रशैली पूर्ण माझी आहे. मात्र तेव्हा दाभोळकर यांच्या गणपती चित्रांचा माझ्यावर फार प्रभाव होता.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users