रंगरेषांच्या देशा - तुझे रूप चित्ती राहो - शिवगणेश रेखाचित्र

Submitted by सावली on 28 September, 2015 - 02:42

१९९८/९९ साली अचानक गणपतीची अनेक रेखाचित्रे मी मनाने केली होती. त्यातलेच हे एक. चित्र संकल्पना आणि चित्रशैली पूर्ण माझी आहे. मात्र तेव्हा दाभोळकर यांच्या गणपती चित्रांचा माझ्यावर फार प्रभाव होता. याही चित्राच्या विषयावर तो प्रभाव जाणवतोय.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खूप सुंदर आलंय सावली! शिवशंभोंचा नाग गणेशाच्या जवळ निवांत बसला आहे आणि त्या ऐवजी गणेशाची आवडती जास्वंद शिवशंभोंच्या माथावर धारण केली आहेत. ही बापलेकाच्या आवडत्या गोष्टींची अदलाबदली युनिक वाटली.

गंगेच्या प्रपाताऐवजी फुलं काढली आहेत हे पण आवडलं.

धन्यवाद Happy
आवडत्या गोष्टींची अदलाबदली >> Happy

गंगेच्या प्रपाताऐवजी फुलं काढली आहेत >> ते बहुतेक दाभोळकरांच्या कुठल्यातरी चित्रावरुन आलं असावं. आता नेमकं आठवत नाही.

सुंदर!