ज्युनिअर चित्रकार - चित्र काढा व रंगवा-माझे आवडते वाहन-पाल्याचे नाव गौतमी (वय-११.५ वर्षे)- माबो-निरा

Submitted by Nira on 28 September, 2015 - 01:30

माझे आवडते वाहन- युनिकॉर्न-
1_0.jpg

वापरलेले रंग- जलरंग व क्रेयॉन्स

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुंदर! आवडते वाहन आवडले.

गौतमीला लवकरच प्रत्यक्ष्यात तिच्या आवडत्या वाहनावर बसण्याची संधी मिळो Happy

फारच सुन्दर!!! तयार चित्रे मुलांना रंगवायला देण्यापेक्षा हे काम भारी वाटत.त्यांच्याच नजरेतुन जग बघण्यासारखा दुसरा निर्भेळ आनंद नाही