"रंगरेषांच्या देशा"- तुझे रूप चित्ती राहो !!!

Submitted by MallinathK on 18 September, 2015 - 06:51

!! बप्पा मोरया !!

आजचाच उपद्व्याप. Proud

माध्यम - पेन्सिल आणि लाल रंगखडु.

फोटोला बॉर्डर लावण्यासाठी पिकासा वापरला आहे.

(फ्लॅशमुळे फोटो मध्येच पांढरा दिसतो आहे. Sad )

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Pages