तेचबुक स्टेटस : वर्‍हाडी बाता

Submitted by हर्ट on 18 September, 2015 - 02:24

अंबाबाई: Happy
========================================================================

घुले मास्तरीन : मले म्हाईत हाय वं माय खबर सगळी Happy
अंबाबाई: मायबाई तुले तं पयले म्हाईत रायते सार्‍या गावायच्या खबरा Happy सांगू नको वो माय कोनाले
पाटलीन बाई: मले पन माईत हाय व तू काहून हासली Happy
अंबाबाई: आत्ता!! तुले कस काय माईत?
पाटलीन बाई: म्या पायल व्हत तुले कांबळीनच्या घरुन कुरोड्या पापड्या घेऊन जाताना Happy
टेलरीन बाई: सांगू कावं मी? मले माय सांगावच वाटून र्‍हायल Happy
अंबाबाई: Happy तू सांगून तं पाह्य !! बिब्बा घालीन तोंडात Happy
डाक्टरीन: ट्रे माह्या घरचा नेला व्हता त्वा Happy अन हे म्हावाली हिन्ट हाय Happy
मठवाली बाई : अव अंबे सकाई त्वा दोन किलो मठ घेतले तवाच म्या वयखल वं माय Happy
भुरी: बाई बाई बाई Happy काय माय तवाच लावल. एक जन सांगत नाई. मी कवाची रीफ्रेश मारत हाय. मायबाई माय धुन र्‍हायल, भाकरी र्‍हायल्या. संत्या शाळेतून येईन त थयथय नाचीन आता. सांग व माय काय झाल.
भाजीवाली: लाळू ठेवजो वो अंबे मले. मले तू खबर सांगू नको पन लाळू ठेवजो Happy
अंबाबाई: काव भुरे तू त घराच्या भायर निंगत नाही अन म्हंते मले खबर सांग. जाय नाई सांगत.. बस घरात अंडे देत Happy
भुरी: मायबाई तुले काय सांगू आमच्या घरचा उतावळा!! हन्यासून आनल व माय! अन संत्याचा बाप इतका निपत्तर हाय कि तुले काय सांगो माय माली जिंदगानी काय हाय Sad
परमिला: अव माय लय चांगल झाल Happy त्वा म्हाया घरुन सातरी नेली म्हनून झाल व माय त्वाय काम Happy सातरी पाठोजो वो माय Happy
अंबाबाई: परमिले तुया वाली सातरी रुतली व माय माह्या घरच्या पावन्याले Happy
परमिला: मांडीवर बसवाच ना मंग रुतली त Happy
डाक्टरीनः माडीवर पन घेऊन जाजो वो माय Happy
अंबाबाई: मायबाई परमिले..डाक्टरीने लाज सोळल्ली व माय त्वा Happy
अंबुआजी : अंबे मले पन म्हाहीत हाय अन सार्‍या गावाले म्हाहीत हाय खबर काय हाये तं.
अंबूआजी : माय रांगोळी कोन काळ्ळी व तुया अंगणात आज. तुया पोरान पिच्चर लावले तेचबुकावर?
किरान्यावाली: जुळ्ल का व पोरीच ? तुया नवरा आल्ता दुकानात चार खेप सामाईन घ्यायले. तवाच म्या वयखल रेखी च जमल म्हनून Happy
अंबुआजी: माय किरानेवाले तुया पोटात एक गोष्ट रायत नाही व माय Happy
किरान्यावाली : तु काय इमान देनार व्हती खबर दाबून ठेवाले Happy
भुरी: मायबाई रेखी च लगन जुळल त मले सांगतल नाई Happy फक्त नाई जमल की मायापाशी रळाले येत तू Happy थांब आता अंबे आलीच तुया घरी लाळू खायले Happy

अंबाबाई: बर व बायायनो .. म्या चाल्ली आता. उद्याले पोरीच कुकु हाय. त येजा सगळ्याजनी कुकाले. भुरे येताना चौरंग आनजो. परमिले तू येताना कपबशा आनजो व माय. या मंग उद्या ५ ले. अन लवकर येजा सैपाकायले बाया पायजेत व माय Happy

(सगळ्याजनी एकमेकींचे स्टेटस लाईक करतात. आणि दुसर्‍या दिवसी समोरासमोर कुंकवाला भेटतात.)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

भन्नाट! काही काही ओळी समजल्याच नाही .पुन्हा पुन्हा वाचल्यावर अर्थ कळले या. भाषेची जम्मत काही वेगळीच आहे.

मी हे आज पुन्हा वाचले बी. काही सुटलेले अर्थ पुन्हा लागले. भाषाच मुळात ऐकाबोलायला मजेशीर आहे Happy