मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव २०१५

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
"आधी वंदु तुज मोरया..." - दक्षिण मुंबई (खेतवाडी आणि परीसर) २०१५ लेखनाचा धागा जिप्सी 12 Jan 14 2017 - 8:08pm
"जीव जडला चरणी तुझिया" - लालबाग, परळ सार्वजनिक गणेशोत्सव २०१५ लेखनाचा धागा जिप्सी 5 Jan 14 2017 - 8:08pm
ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे - "लालबागचा राजा" (२०१५) लेखनाचा धागा जिप्सी 14 Jan 14 2017 - 8:08pm