शुभ मंगल सावधान

Submitted by पल्लवी अकोलकर on 25 August, 2015 - 04:20

हे आपले नाशिकचे दुर्गा मंगल कार्यालय :-
इतकी वर्षे झाली तरी अजुनही तसेच आहे.
आमच्या आत्या काका, मामा मावश्यांची लग्ने इथेच होत असत.
durga mangal.jpg
हे दुर्गा मंगलच्या वधूच्या खोलीचे दार आणि त्याची कडीही अजुन तश्शीच..
bride room durga.jpg
तिथे अजुनही अशाच आग्रहाच्या पंगती चालतात.
durga pangat.jpg
हि वधुची खोली आणि त्यातील तिने बघण्याचा आरसा:-
durga b room.jpg
हा आहे दुर्गा मंगलचा भटारखाना, इथले प्रेम आणि आगत्य अजुनही तेवढेच.
bhatarkhana.jpg

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users