तू वाच..

Submitted by रमा. on 19 July, 2015 - 01:29

वाचक नसला तरी सुचे
शब्द एकला तुला रुचे
श्वास,फुले, तन-मन,आत्मा
नाती, नभ, आकाश, धुवा
तेच तेच पुन्हा पुन्हा
नदीलाही फुटतो पान्हा
अत्तर, दरवळ, सांज खुले
कातरवेळी जीव भूले
सांभाळ ऋतुंची अस्त्रे तू
भूईवर हिरवळ वस्त्रे तू
वाढावी मग कविता राणी
सूर गुंफूनी होतील गाणी...
तरीपण आहे कवी उदास
म्हणतो नाही जामले खास

पण तरी तू वाच हा !!

प्रांत/गाव: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users