कुणाच्या कळेना मनातले

Submitted by vilasrao on 25 June, 2015 - 01:17

कुणाच्या कळेना मनातले
मला हे पटेना जगातले

उठावी तरंगें तळ्यावरी
जरासे उसासे तळातले

कसे रक्त त्यांचेच गोठले
प्रवाही असावे नसातले

हृदय त्रासले वेदनेसही
नको स्पंदने ती उरातले

पटेना कुणाचे कुणा जणू
दुरावे जुने ते कुळातले

विलास खाडे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कुणाच्या कळेना मनातले
मला हे पटेना जगातले

उठावी तरंगें तळ्यावरी
जरासे उसासे तळातले

पटेना कुणाचे कुणा जणू
दुरावे जुने ते कुळातले

शेर आवड्ले