देवाचे आस्तित्व

Submitted by vilasrao on 16 June, 2015 - 05:41

आश्वस्त अता व्हावेच कोणा सांगत सृष्टि नाहीं !
जेवून इथे सारे तरी पत्रावळ उष्टी नाही !!

तारे अन पृथ्वी का मला सांगावच सक्ती नाहीं !
आता निजरूपे दाव विश्वात्म्या मज दृष्टि नाहीं !!

देवत्व कशाचे तेच आता सांगा जर हट्टी नाहीं
झाकाव गुपीते ऐवढी लाखाची मज मुष्टि नाहीं !

आश्वासन दे तृष्णेस धरेच्याही तिज तृप्ती नाही
सारेजण ओवाळी तुला, खाली बघ वृष्टि नाहीं!

द्यावीत सुखे तू सर्व सार्‍यांना क्षण मुक्ती काही
आस्तित्व तुझे देवा न मानावे ! का मग पुष्टि नाहीं ?

विलास खाडे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users