टेबल क्लॉथ आ णि चादर

Submitted by सायु on 5 April, 2015 - 06:32

काही वर्षा पुर्वी हा टेबल क्लॉथ आणि चादर भ र ली होती...
यात जी फुलं आहेत ती मकडी / कोळी/ स्पाईडर स्टीच नी भरलीआहेत.. पानं काशमिरी टाक्यानी , पराग गाठी टाक्यानी आणि देठं दांडी टाक्यानी भ र ले आहे...
Photo3332.jpg
files/u45311/Photo3334.jpg" width="320" height="240" alt="Photo3334.jpg" />Photo3328.jpgPhoto3331.jpg

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

एक सारखे टाके, रंगसंगती अप्रतिम. खुप आवड्ली. ह्या टाक्यांना कमलकशिदा ही म्हणतात ना. मी पुर्वी मुलीच्या कुडत्यावर हे टाके वापरून डिझाईन केले होते.

आहा हे मी पण केलय .. कोळी टाक्याच सेम डिझाईन .. आठवत नै नक्की पण आय गेस ६वी त असताना वगैरे..
गाठीटाका माझा सर्वात आवडता . अख्खी चादर , लोळ आणि उश्यांच्या खोळा विणल्या होत्या . त्यात मी पण बर्‍यापैकी हातभार लावलेला आईला ५वीत असताना Wink .

छान आठवण करुन दिलीस बाकी तू . धन्स सायली Happy

आभार शांकली...:)
टिना अग खुपच सोपाय हा टाका.. प हिले साचा / ढाचा ब न वु न घ्यायचा आणि मग वरचे वर भ राय चा... गंम्मत म्हणजे हा टाका
वरुन भरीव आणि पाठमोर्‍या अगदी विरळ असतो...

प्रियाजी ध न्य वाद.. कमल क शि दा काय म स्त ना व आहे...

सायली, , मस्त भरतकाम केलयस ग. हा टाका मी प्रथमच पाहिला. छानच दिस्तोय. डिझाईन ही तुच काढलसं का ? तुझं ड्रॉईंग छान आहे ना म्हणून विचारलं ?

सायली खुपच . सुंदर!!
कमलकशिदा काय मस्त नाव आहे..>>>> अनुमोदन तुला .

७-८ वर्ष झाली साडीवर हा कमलकशिदा करून..... जपून वापरते आई.लेकीने जीव लाऊन (कसंबसं:G :-p )पूर्ण केलय ना!...शेवटी शेवटी अगदी कंटाळा आलेला Uhoh , पण पूर्ण झाल्यावर खूप छान वाटलं Happy ...त्यानंतर आईने नेसल्यावर तर अजून एक करावी असं वाटलं...पण नाही झाला.

सायली ताई, नुस्त निसर्गा म्हणा !!!

IMG-20150520-WA0006.jpgIMG-20150519-WA0005.jpg