हत्तीचित्रे-४ (हसंती)

Submitted by संतोष वाटपाडे on 22 March, 2015 - 06:53

इन कुत्तोंके सामन्ने मत्त नाचना हसंती.......... वेळ १५ मिनिटे पुन्हा काळ्या शाईच्या पेनाने

hasanti.jpg

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

माझ्या मुलाला या श्टोरीचं संदर्भासहित स्पष्टीकरण हवं होतं Wink

मस्त चित्र. सगळे हत्ती रंगून गेलेत आपापल्या रोल मध्ये.

इथली ( आणि बाकीच्या हत्तीच्या धाग्यांवरीलही) चित्रं दिसत नाहीत. बाकीच्यांना दिसत आहेत का? मी मिस केली बहुतेक....

Pages