तु आणि मी

Submitted by संगिनी on 16 March, 2015 - 14:16

ऐक स्वप्न पाहिले आपल्या सुखी संसाराचे..
ऐक स्वप्न पाहिले तुझ्यासोबत आयुष्यभर राहण्याचे..
ऐक स्वप्न पाहिले आई होण्याचे..
ऐक स्वप्न पाहिले आपल्या बाळाला मोठे होताना पाहायचे..
ऐक स्वप्न पाहिले आयुष्याची संध्याकाळ तुझ्या सोबत संपवण्याचे..
ऐक स्वप्न पाहिले तुझ्याआधिच
मला मरण येण्याचे..
कारण क्षणाचाही विरह नको आहे मला..
आणि ह्या ङोळयांनी अजुन ऐक स्वप्न पाहिले..
पुढच्या जन्मीही तुझीच साथ मिळण्याचे..
तुझीच जीवनसाथी होण्याचे......
तुझीच जीवनसाथी होण्याचे......
आणि
मनात ऐक आशा आहे तु माझे
स्वप्न पूर्ण करण्याची......

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users