मोहीम किल्ले ' विसापूर'ची

Submitted by bvijaykumar on 20 February, 2015 - 10:34

आम्ही ५ ज ण कि ल्ले विसापूर चे दिशे ने निघालो. मी, पाटील सर, शिकारे सर, राजू व कौस्तुभ भवारी . सकाळी ७ वाजता घ्ररातून निघालो. नाश्ता म ळ व ली च्या आस पास केला

वाटेत गाय मुख खिंडिपाशी ट्णट्णीच्या फुलाची नैसगिक करामात
. DSC01453.JPG

हाच तो किल्ले 'विसापूर'
DSC01484.JPG

विसापृर किल्ल्यावरुन दिसणारे 'तुंग' व 'तिकोणा'
DSC01527.JPG

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खरं त र खुप लिहाय चं होतं .... प्र तिसाद न मिळा ल्याने मी लिहिले नाही ... आता उत्साहाने लिहितो...