ग्रेव्हि

Submitted by इनोची on 14 February, 2015 - 14:28

बिर्याणी बरोबर जी ग्रेव्हि देतात हॉटेल मध्ये त्याची रेसिपी सांगु शकेल का कोणी ? मी घरी केली परंतु तशी चव नाहि जमली .

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users