धर्मरक्षण्।

Submitted by विक्रमादित्य पणशीकर on 28 December, 2014 - 09:48

मंत्र - देशरक्षणासाठी खालील मारुती स्तोत्र म्हणावे.
श्रीगणेशाय नमः।
कोपला रुद्र जे काळी , ते काळा पाहावेचिना।
बोलणे चालणे कैचे , ब्रह्मकल्पांन्त मांडला॥१॥
ब्रह्मांडाहुनी जो मोठा , स्छुळ उंच भयानकु।
पुछ्य ते मुर्डले माथा , पावले सुन्यमंडळा॥२॥
त्याहुनी उंच वज्रांचा , स्छुळ उंच भयानकु।
त्यापुढे दुसरा कैचा , आद्भुत तुळणा नसे॥३॥
मार्तंडमंडळा ऐसे , दोनी पिंगाक्ष ताविले।
कर्करा घडिल्या दाढा , उभे रोमांच उठीले॥४॥
आद्भुत गर्जना केली , मेघचि चेवले भुमी।
फुटले गिरीचे गाभे , तुटले सींधु आटले॥५॥
आद्बुत वेश आवेशे , कोपला रण कर्कशु।
धर्म स्थापनेसाठी , दास तो उठीला बळे॥६॥
स्तोत्र रचना - समर्थ रामदासस्वामी
या स्तोत्राची mp3 फाईल विनामूल्य पाठवण्यात येईल. vnp999@gmail.com

विषय: 
शब्दखुणा: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

धन्यवाद सर! उत्तम प्रार्थना किंवा हनुमत स्तुती Happy हल्लीचा काळ लक्षात घेता मारुती उपासना म्हणजे बलोपासना असा अर्थ घेतला तर अध्यात्मिक अन शारीरिक उन्नती नक्कीच साध्य होईल.