ये कॉफीला

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 18 November, 2014 - 10:25

येईल ती
येणार नाही
डोळ्यात वाट
अंथरलेली
खटखट कानी
धकधक मनी
प्रत्येक चाहूल
व्यर्थ गेली
कितीवेळा
मोबाईलवर
काढून नंबर
बंद केला
असेल का ती
येईल का ती
म्हणेल काय ती
प्रश्न पडला
आणि तरीही
फोन लावता
प्रश्न ऑफिसचा
काही काढला
ये कॉफीला
पण ओठातून
शब्द न आला

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users