कोरफडीची फुलं

Submitted by जो_एस on 26 September, 2014 - 07:16

माझ्याकडे कोरफडीला फुलं आली आहेत

kor7.jpgkor6.jpgkor5.jpgkor4.jpgkor3.jpgkor2.jpgkor1.jpg
हा पुर्ण झाडाचा फोटो
KOR8.jpg

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

व्वा ! मी पण पहिल्यांदाच पाहिली ही फुले, रंग तर किती सुंदर आहे.

कोरफड म्हणजे निवडुंगाच्या जात-कुळीतील ना?

Pages