"आतुरता तुझ्या दर्शनाची" (२) — खेतवाडी (१ ते १३ वी गल्ली) आणि परीसर

Submitted by जिप्सी on 5 September, 2014 - 02:05

तांडव सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ
तेलबियांपासुन बनविलेले गणराज

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सगळे बाप्पा छान आहेत.

ह्या खेतवाडीत अगदी गल्लोगल्ल्ली बाप्पा आहेत पण. एकच गणपती एकत्र गल्ल्ल्य्या येवून साजरानाही होत आजकाल्,उगाच एक विचार आला

सगळे बाप्पा छान आहेत. धन्यवाद, या वर्षी तुमच्यामुळे मुंबईचे जवळपास सगळे मोठे बाप्पा पाहिले.

खेतवाडी गल्ले नो. ३ चा गणपती खंडेरायांच्या रुपात आहे का?पण तो निळा दिसत आहे?

यातल्या काही मूर्ती तितक्याशा नाही पटल्या.

गल्ली ११: मूर्तीची संकल्पनाच नाही समजली.
गल्ली ९: प्रत्येक देवाला त्याची स्वत:ची शस्त्रे, आयुधे, रुप असतात. त्यात अमूलाग्र बदल केला तर मग त्या मूर्तीला गणपती का म्हणावे? गजमुखी शंकर का म्हणू नये?
गल्ली ८ आणि ४: संत हेच देव हे मान्य आहे. पण बाप्पा विठ्ठलाची भक्ती करायचा याला काही संदर्भ आहे का?

जिप्सी, वरचे प्रश्न तुझ्याकरता नाहीयेत रे Happy तुझे फोटो मस्तच आहेत.

जिप्स्या मस्त फोटो..

एक गाव एक गणपती असे असताना.. एकाच परिसरात प्रत्येक गल्लीत गणपती म्हणजे जरा अतिच नाही का होत.. तेही परत अवाढव्य मूर्ती..