डोहाळे- [आईच मनोगत ]

Submitted by प्रभा on 2 August, 2014 - 08:46

मध्यंतरी आमच्या भाचीच डोहाळ- जेवण होत. तेव्हा सगळे म्हणाले ,''मामी तुमच डोहाळे- गीत ऐकवा न , '' मी आमच्या कन्येच्या डोहाळ -जेवणाच्या वेळेला माझ मनोगत व्यक्त केल होत. [काव्यात ] . तिला शुभेच्छा- कार्ड [ग्रिटींग ] म्हनुन ते दिल होत. पण आता ते निट आठवतही नव्हत . पण जुने अलब्म पहात असतांना त्या ग्रीटींगचा फोटो सापडला. त्यावरुन ते गीत ऐकवल सर्वांना. ते येथे देत आहे.. ७-८ वर्षापुर्वीच आहे ते. समस्त मातांच्या भावना त्यातुन व्यक्त होतील. पुन्;प्रत्ययाचा आनंद घेता येइल व कुणाला गरज पडली तर उपयोगहि होइल अस वाटत.

''
आईचा आशिर्वाद''

''युगानुयुगाचे संबंध--- ऋणानुबंधाच्या गाठी
निसर्ग सज्ज झाला--- बाळाच्या स्वागता साठी
हिरवळीचा शालु नेसुन सजुन बसली अवनी
दरवळला परिमल ---बहरली रातराणी
पक्षी करतात किलबिलाट---पक्वांनानी भरल ताट
आशिर्वादाच्या पायघड्यानी--- सुशोभित सारी पाउलवाट
शुभेच्छांना संगे घेउन --- आप्तेष्ट नि मैत्रिणी
आले सगेसोयरे ---- आणि सार्या महिला भगिनी
आशिर्वाद मनोमनी--गातात स्वागताची गाणी
सुखावली नख-शिखांत--- आमची ही फुलराणी
पाना-फुलांनी सजलेला झुला--- डोकावुन पुसतो राणीला
सांग ना ग मला--- केव्हा बघेन बाळाला
संपत आली प्रतिक्षा--- समिप आली ही शुभवेळ
सांगती बदाम- खारका--- संत्री मोसंबी नि केळ
यांचा अस्वाद घेताच --- होशील तु संतुष्ट
बाळराजाहि हसतमुख ---नि होइल धष्ट-पुष्ट
उगवला चंद्रमा गगनी --- तोहि कुजबुजतो चांदण्याच्या कानी
कोण असेल ग?--- या स्वागताचा धनी.
असेल का चक्रपाणी?--- कि येइल आमची राधाराणी
कोण असेल?---माताही चिंतीते मनी
प्रार्थिते ती जगत-जननी --- म्हणते असो कुणीही----

असु दे आरोग्य-संपन्न--- सुद्रुढ, नि सदगुणी
उजळो वंशाचा दिवा--- वाढो कीर्ति त्रिभुवनी
चिमुकल्या पावलांनी--- सुख नाचु दे अंगणी
हेच मागण परमेश्वरा--- नत-म्स्तक तव चरणी

नतमस्तक तव चरणी.

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आता पुर्ण झाल. त्या परिस्थितीच , त्या वेळच्या भावना व्यक्त करण्याचा एक प्रयत्न. कस वाटल कळवाल.