ज्येष्ठ नागरिकांच्या गप्पा

Submitted by webmaster on 21 April, 2014 - 08:42

ज्येष्ठ नागरिकांच्या गप्पा
ज्येष्ठ नागरिकांच्या गप्पा
ज्येष्ठ नागरिकांच्या गप्पा
(हे वाहते पान आहे)

विषय: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

भरत मयेकर आपल्याला ज्येष्ठ लोकांच्या वर्तनाचे, ( खर तर मानवी मेंदुच्या) कारण जाणुन घ्यायचे असेल तर आपण सुबोध जावडेकरांचे मेंदुच्या मनात हे पुस्तक जरुर वाचा. आपल्याला काही गोष्टींचा उलगडा होईल

ग्राहक म्हणून आपण कसे वागतो याचाही विचार सगळ्यांनी करायला हवा. (सध्या मी फक्त ग्राहकाच्या भूमिकेत आहे. )
आर्मीतले लोक जेव्हा ग्राहक म्हणून समोर येतात तेव्हा फार समाधान वाटते.
'तुमच्याकडे एखादे रजिस्टर नाही का , ज्यात मी मला आलेला अपेक्षेबाहेर चांगला अनुभव नोंदवू शकतो?" या अशा एका आर्मी ऑफिसरच्या प्रश्नाला , "नाही. आमच्याकडे फक्त कम्प्लेन्ट बॉक्स आहे" हे उत्तर दिले होते.

आम्हाला तरी कोण्त्याच बँकेत सर्कारी कार्यालयात वाईट अनुभव आले नाहीत.उलट चांगलेच येतात.प्रॉव्हीडंट फंड ऑफिसमध्ये काम उशिरा होत पैसे खायला घालायला लागतात अस समजल होत.पण इथही चांगला अनुभव आला.हास्यक्लबला येणारे तिथले एक कर्मचारी स्वतःहून भेटुन म्हणाले 'तुम्हाला प्रॉव्हीडंट फंड ऑफिसमध्ये पाहिल काय काम असल तर मला सांगा'.आम्हाला तिथे ते काम करतात हे माहितही नव्हत.आमच काम कोणत्याही त्रासाशिवाय झाल.बँकेतही अतिशय आदराची वागणुक मिळते.आपण्हून लोक सह्कार्य करतात.आपले वागणे आपली देहबोली यामुळे समोरची व्यक्ती असे वागते का थोड आत्मपरीक्षण कराव अस मला वाटत..

भरत मयेकर + .
पण लक्षात कोण घेतो .इतरांना बैंकेचा चांगला अनुभव आला कारण त्यांना काम कसे करायचे ,नियम काय हे माहीत आहे .वितंडवाद टाळतात .

ज्येँ नी एक एजंट पकडावा आणि त्याचेकडे दर महिना जाऊन कामे करून घ्यावीत .डॉक्टरसारखेच समजावे .मुदत ठेवी वगैरे त्याच्याकडेच काढल्यास तोही आनंदाने काम करेल .आणि तुम्ही चालूकाळाशी चालत राहाल .पंधरा कार्यालयातील हेलपाटे तरी वाचतील .

srd माझी बायको इस्टेट एजंट आहे . अनेक ज्येष्ठ नागरिक तिचे ग्राहक आहेत. तिला केवळ एजंट नव्हे तर केअर टेकर व समुपदेशक भुमिकेत जावे लागते. प्रत्यक्ष कामापेक्षा याच कामात तिचा प्रचंड वेळ जातो. पण काम झाल्यावर त्यांच्या चेहर्‍यावर जे समाधान दिसते ते पाहिल्यावर बायकोला आपल्या कामाचे चीज झाल्यासारखे वाटते.

<< ग्राहक म्हणून आपण कसे वागतो याचाही विचार सगळ्यांनी करायला हवा>> एकदम मान्य ! पण मुद्दा इथं ग्राहक वि. कर्मचारी/अधिकारी हा नसून ज्यें.ना. व इतराना मिळणारी वागणूक हा आहे. तिथंही, ज्ये.ना. ही एक आदर्शवत जमात आहे असाही दावा नाहीय. सगळंच धान्य एकाच प्रतिचं आहे; फक्त, केवळ सुपातून जात्यात गेलं म्हणूनच तें टाकाऊ ठरूं नये किंवा तसं सुपातल्यानी त्याकडे बघूं नये, इतकंच.

माझ्या पाहण्यातले जात्यातले अनेक आता सुपात सगळा कचराच भरलाय असेच म्हणणारे आहेत. (त्यातले कोणीही माझे ग्राहक नाहीत, होण्याची शक्यता नाही). त्यांना तसा काही अनुभव आल्याचेही दिसलेले नाही. तरीही तसेच म्हणतात!!

>>>>> आपले वागणे आपली देहबोली यामुळे समोरची व्यक्ती असे वागते का थोड आत्मपरीक्षण कराव अस मला वाटत.. <<<<<
शोभनाताई, अगदी अचूक, याचा परिणाम होतोच, शिवाय भेटायला जायच्या आधि मनातल्या मनात किती पूर्वग्रहदुषित नकारात्मक विचार घोळवले आहेत, त्याचाही परिणाम होतो.

कुंडलीशास्त्राप्रमाणे, रवि नीचेचा वा दुषित असेल अशांची सरकारी कामे नीट होत नाहीत व उद्धट उडवाउडवी अन अडवा अडवी, उशीर असे सर्व अनुभव येतात.

प्रकाशजी, तुमच्या सौं च्या अनुभवासारखाच अनुभव ज्योतिषालाही येत असतो Happy फक्त तिथे वयाचे बंधन नसते.

<< आता सुपात सगळा कचराच भरलाय असेच म्हणणारे आहेत >> ही प्रतिक्रियाही असूं शकते, पण तरीही निंद्यच ! अन, ज्येष्ठाना सरसकट कुत्सितपणे वागवण्याचं हें समर्थन होवूं शकत नाही, हेंही तितकंच खरं !

कुंडलीशास्त्राप्रमाणे, रवि नीचेचा वा दुषित असेल अशांची सरकारी कामे नीट होत नाहीत व उद्धट उडवाउडवी अन अडवा अडवी, उशीर असे सर्व अनुभव येतात.>>>.:अरेरे: लिम्बुभाऊ इथेच आमचे पण घोडे अडते हो.

अवपूर्वरंग, पूर्वरंग अतीपूर्वरंग, मध्यरंग, मध्योत्तररंग ,अवोत्तररंग ,ऊत्तररंग ,अतीउत्तररंग असे ग्रुप सुरु करावेत अशी मी प्रशासकांना नम्र विनंती करतो.

<प्रतिक्रियाही असू शकते> त्यांना तसा काही(ही) अनुभव आलेला नाही (खात्रीने सांगतोय) हे पुढे लिहिलेय की. मग कसली प्रतिक्रिया?

ज्येष्ठांना कुत्सितपणे(तुच्छतेने?) वागवणारे इतरांशी काही वेगळे वागत असतील का?

ब्यान्केतील नोकर ही एकच जमात अशी शिल्लक असावी की तिथल्या खालच्या कर्मचार्यान्ना वरकमाई नसते. (यान्चे जोडीला सरकारी शिक्षक वर्ग)
बाकी सर्व सरकारी खात्यात चपराशापासून उच्चाधिकार्‍यापर्यन्त वरकमाई असते. सरकारी कृपेने ब्यान्केत कॉस्ट रिडक्शनच्या नावाखाली अन कम्युनिस्ट संघटनान्च्या उपद्रवामुले कित्येक वर्षे भर्ती थाम्बवल्यामुळे आता आहे त्या एकेका व्यक्तिवर चारचार जणान्चे काम असते तर काही विशिष्ट "गुळाचे गणपती" नुस्ते बसुन अस्तात! त्यामुळे ब्यान्क कर्मचार्‍यान्ची स्वाभाविक चिडचिड होते. तरीही शान्तपणे काम करत रहाणारे असन्क्य आहेत, मात्र बातमी/चर्चा कुत्रे मानसास चावल्याची न होता जशी मानूस कुत्र्यास चावल्याची बातमी होते तसेच काहीसे हे आहे. असो.

>>>>> आपले वागणे आपली देहबोली यामुळे समोरची व्यक्ती असे वागते का थोड आत्मपरीक्षण कराव अस मला वाटत.. <<<<<
शोभनाताई, अगदी अचूक, याचा परिणाम होतोच, शिवाय भेटायला जायच्या आधि मनातल्या मनात किती पूर्वग्रहदुषित नकारात्मक विचार घोळवले आहेत, त्याचाही परिणाम होतो.<<<< देहबोली काय फक्त ग्राहकानाच असते का? आत्मपरिक्षण दोहो बाजूनी नको का?

मयेकरजी, सगळेच ज्येष्ठ नागरिक ग्राहक म्हणून, किंवा नागरिक म्हणूनही, आदर्श आहेत असं मीं म्हटलेलं नाही [<< ज्ये.ना. ही एक आदर्शवत जमात आहे असाही दावा नाहीय. >> ]; तुमचं म्हणणं असं असेल कीं केवळ ते 'ज्ये. ना.' आहेत म्हणूनच त्याना वेगळी वागणूक मिळते हें खरं नाही, तर आनंदच आहे.

मी टेबलाच्या पलीकडे बसायचो तेव्हा ज्ये.ना. (मीच नव्हे, तर माझे सहकारीही) ज्ये.ना. वेगळी वागणूक द्यायचो. काम विचारण्यापूर्वी बसायला सांगणे, पाणी, कागदांच्या फोटोकॉपी काढून आणणे, रिसेप्शनवरून घ्यायचे फॉर्म्स हातात आणून देणे, ते भरून देणे, इ.इ.
यात काही विशेष करायचो असे मला वाटत नाही. हे सगळे केलेच पाहिजे.

आत्तापर्यंत तरी आईबाबांना जे. ना. म्हणून बहुतेक ब्यांकात चांगला अनुभव आलाय. काही वेळा कर्मचारी आत गेल्या गेल्या स्पष्ट सांगतात - ' आजोबा, आज खूप गर्दी आहे. खूप वेळ थांबावे लागेल. चार दिवसांनी अमुक वेळेत आलात तर तुम्हालाच बरे पडेल.' चार दिवसांनी गेल्यावर कर्मचारी स्वतः फॉर्म्स भरुन सगळे सोपस्कार पूर्ण करतात. आईबाबा फक्त सही करतात. काही वेळा आईबाबांची चेष्टाही करतात. दोघे एकटेच आहेत हे बहूतेक कर्मचर्‍यांना माहित आहे. त्यामुळे सहानुभूतीपूर्ण वागणूक मिळते.

इतरांना बैंकेचा चांगला अनुभव आला कारण त्यांना काम कसे करायचे ,नियम काय हे माहीत आहे .वितंडवाद टाळतात .
हे अगदी खरे.
पण बर्‍याच लोकांना नियम पाळण्याची शिस्त नसते. अपुरे भरलेले फॉर्म, चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती, बँकेचे नियम माहित नसताना उगाचच वाद घालणे या गोष्टी पुष्कळदा दिसतात. मला घाई आहे म्हणून जरा रांग मोडून माझे काम आधी करावे अशी अपेक्षा असणे.
विशेषतः माझे अमेरिकेत अनेक वर्षे राहिलेले काही म्हातारे अनेक वर्षांनी भारतात जातात, ते नेहेमीच परत आल्यावर तक्रारी करतात, त्यांना कसा त्रास झाला, भारतातले नियम कसे वेड्यासारखे आहेत वगैरे.
आता तुम्हाला जे वेड्यासारखे वाटते ते भारताच्या दृष्टीने योग्य असेल अशी शंका पण येऊ नये? तिथे जाता, तिथले नियम पाळा, इथे आल्यावर इथले. अमेरिकेत येऊन इंजिनियरिंग केले म्हणजे तिथल्या बँकेचे नियम काय असावेत हे सांगण्याचा काय अधिकार तुम्हाला?
तिथे बर्‍याच ठिकाणी धूम्रपान करायला परवानगी आहे, इथे नाही. मग भारतातल्या माणसाने इथे येऊन म्हंटले की हा कसला नियम? तर? किंवा डाव्या बाजूचा रस्ता मोकळा आहे, मग मी जरा तिकडून गाडी चालवून पुढे गेलो तर काय बिघडले, असे म्हंटले तर?

पेन्शनचा दुरूपयोग करू नये याकरिता त्याचे नियम एकच आहेत .ज्येनां नी स्वत: सही करून ते प्रत्येकवेळी काढले पाहिजे .आजारींसाठी डॉक्टरचे सर्टि० प्रत्येकवेळी नवीन देण्याचा नियम आहे .

पोस्ट आणि काही बैंका हा नियम कसोशिने पाळतात ते वाईट ठरतात .माझी आत्या अमेरिकेत जाऊन आजारी पडल्यावर तिचे पोस्टातले पेन्शन बुडले .
आता महा०बैंकेने सासूला एटिएम काड आणि चेकबुक दिले .अशी सवलत देणाऱ्या बैंका चांगल्या ठरतात .भांडणे होतात अमुक ठिकाणी असं आहे इथेही द्या .

नोव्हेंबरमध्ये नुतनीकरण सर्टिफिकेट देइपर्यंत याचा दुरुपयोग होऊ शकतो .

कसे आहात लोक्स? उन्हाळा खूप होतोय. तब्बेती सांभाळा Happy डायबेटीस नसेल तर रोज एक मोरावळा/बेल कँडी/गुलकंद खा. भरपूर पाणी प्या.