तू कसा आहेस?

Submitted by राजेंद्र देवी on 13 April, 2014 - 11:54

तू कसा आहेस?

छेदल्या हृदयास काय विचारते
तू कसा आहेस?
विदीर्ण असूनही तुझ्यासाठी
जगण्याचा प्रयास आहे

स्वप्नांना काय सांगू
रात्र उदास आहे
कसा विसरू आठवणींना
जागोजागी तुझा भास आहे

नशिबात माझ्या
वैफल्याचे चांदणे आहे
विझलेल्या सुर्यास
ढगांचा शाप आहे

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users