अध्यात्म

Posted
4 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
4 वर्ष ago
Time to
read
<1’

काही तरी (च) लिहीले होते. जाऊ दे झाले.
- धन्यवाद.

प्रकार: 
शब्दखुणा: 

निरोप ठेवलात का?
सध्या परगावी असल्याने इथून तिथला फोन घेता आला नाही. घरी आल्यावर निरोप ऐकून फोन करीन.
तसा मी लिहीतच असतो. खरे तर लोक लिहू नका म्हणतात.

निरोप ठेवला आहे. परत कधी येणार आहात? मग मीच लावेन फोन. मोबाईल सोबत न्यायचा असता ना Happy

हो लिहित असता ते दिसतच पण इथे शीर्षक काय आहे आणि आतमधे लिहिल काय आहे Happy