आई तू गेल्यावरच

Submitted by PANDURANG WAGHAMODE on 13 March, 2014 - 02:34

आई तू गेल्यावरच का गं हे सगळं व्हावं,
आत्ता बालपणीच्या मनाला बहर यावा -
नि त्यावेळचं क्रोधी मन खाक व्हावं.

आई का गं माझ्या उदासवृत्तीतच उमटूनि दिसती ठसे,
सांग तुझ्या हृदयरुपी मनात गं कित्ती मने ?

सांग आता आई तुजविना कसे वाटेल गं मला हायसे,
मग तुजविना या जीवावर उदार का व्हायचे ?

आई कधीच न लागणार मजला संसाराची भूक,
असून गं नसल्यापारी तुझ्या चरणात माझे मन मूक .

त्यावेळचं माझं मलाच गोंजारणारं मन का गं दूर जावं
मग तू नसल्यापारी या जीवाची घालमेल का गं व्हावी .

आई हृदयात दगदग फार मनाची,तुझ्याकडे धाव घ्यायची
मग ती सानुली असो वा छकुला तिच्या आईकडेच सोडून द्यायची .

पांडुरंग वाघमोडे (जत जि. सांगली )lonely-boy-wallpaper.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users