काजू चघळत जातो (मुक्तविडंबन)

Submitted by A M I T on 12 March, 2014 - 06:53

डॉ. कैलासरावांच्या दारूवर आमचा उतारा.

कातरवेळी अंग आंबते... 'तिकडे' नकळत जातो
नुसती दारू घसा जाळते...काजू चघळत जातो

कोण प्रकारची दारू सांगा तीव्र एवढी आहे?
वेड लागावे तसाच हल्ली मीही बरळत जातो

दुर्गंध येतो तोंडाला हल्लीहल्लीच कळाले
मी गेल्यावर दुनिया म्हणते...कोण दरवळत जातो?

फुटेल हे कपाळसुद्धा काळ्या दगडावरती
सावरणारा होतो पण मुद्दाम कोसळत जातो

किती जरी तू चुकवशील बेवड्या वाट अड्ड्याची
बार दिसताक्षणी मनीचा इरादा बदलत जातो

* * *

http://kolaantudya.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

क्या बात है!
अमित्राव,
worship.gif

<<दुर्गंध येतो तोंडाला हल्लीहल्लीच कळाले
मी गेल्यावर दुनिया म्हणते...कोण दरवळत जातो?,<< ढिंगचॅक!!

दुर्गंध येतो तोंडाला हल्लीहल्लीच कळाले
मी गेल्यावर दुनिया म्हणते...कोण दरवळत जातो?>>>>:हहगलो:

किती जरी तू चुकवशील बेवड्या वाट अड्ड्याची
बार दिसताक्षणी मनीचे इरादे बदलत जातो>>>>>:हाहा: सही!!

फुटेल हे कपाळसुद्धा काळ्या दगडावरती
सावरणारा होतो पण मुद्दाम कोसळत जातो

>> क्या बात है
सहीच जमले आहे विडंबन!

दुर्गंध येतो तोंडाला हल्लीहल्लीच कळाले
मी गेल्यावर दुनिया म्हणते...कोण दरवळत जातो? --> Lol हे भारीच!! Lol