zempred 8 बद्दल काही

Submitted by प्रितीभुषण on 28 February, 2014 - 03:28

मला मे २०१३ मधे हाताला खुप कोरडे पणा नंतर नंतर खाज येत होती
डॉ नी मला zempred 8 बरोबर अजुन काही औष धे दिली

हळु हळु आज पर्यंत बाकी ची औषधे घेतले नहि तरी चालता त पण zempred 8 २ दिवस नाइ घेतली तर परत तो कोरडे पणा अन खाज सुटतिये उजव्या हातालाच

असे का होत असावे

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users