बाबा

Submitted by संतोष वाटपाडे on 15 January, 2014 - 10:17

खांद्यावरती जुनी घोंगडी
गर्द धुळीने बरबटलेली
पागोट्याची कैक लक्तरे
डोक्यावरती लपेटलेली
जुनाट मळक्या धोतरातला
मस्त देखणा माझा बाबा
शेत उभ्याने कातरताना
भाळावरच्या घामामध्ये
जीवन माझे शेंदत होता....

नाकामधल्या वेसणीतला
आवेग त्याचा कळवळणारा
तोंडामधून क्षणाक्षणाला
फ़ेस धरेवर टपटपताना
गवत वाळके माती खाऊन
क्षीण बापुडा धडपडणारा
बैल जीवाच्या आकांताने
वावरातल्या ढेकळातही
अजून नांगर ओढत होता....

आयुष्याच्या पाठीवरती
नाराजीच्या चाबूकातले
असंख्य फ़टके देता देता
कैक शिव्यांना हासडताना
रक्त कोरड्या ओठावरचे
हळूच गिळता गिळता बाबा
वांझ भुईच्या पोटावरती
मंतरलेली खुळी गरीबी
डोळ्यांमधून ओतत होता...

लहान भाऊ बहिण आणिक
सुरकुतलेली माझी आई
डोक्यावरती चिंधूक घेऊन
बोरखडीच्या झाडाखाली
घशात वारा ओतून ओतून
हताश व्याकूळ बसले असता
धगधगणारा सुर्य नभातील
पाहून त्यांना असे उपाशी
खदखद साला हासत होता...

वांझ जरीही जमीन होती
भूक गरीबी कठीण होती
शुष्क फ़ाटक्या शेतामधूनी
अंकूर फ़ुटतील कधीतरी रे
देव झोपला अजून नाही
असेच बोलून माझा बाबा
औतावरच्या बैलांसोबत
खोदून शेतामधली माती
प्राक्तन आमचे शोधत होता...

-- संतोष वाटपाडे (नाशिक)

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वा! वा!!

सुरेख कविता! कवितेच्या प्रांतात फार फिरकत नाही, पण स्वातीने लिन्क दिली म्हणून इथे आले, ते बरे झाले असे वाटले.

देव झोपला अजून नाही
असेच बोलून माझा बाबा
औतावरच्या बैलांसोबत
खोदून शेतामधली माती
प्राक्तन आमचे शोधत होता...<< व्वा!!! आवडलीच.

छान कविता. गरिबीत पिचणार्‍या शेतकर्‍याचे छान वर्णन.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"भाळावरच्या घामामध्ये
जीवन माझे शेंदत होता...." >>> शेंदणे म्हणजे विहिरीमधून पाणी काढणे हा अर्थ मला माहित आहे.
त्यानुसार या दोन ओळींचा नीटसा संबंध लावता आला नाही. की शेंदणे याचा अर्थ काही वेगळा आहे का ?

आ हा... सुरेख कविता
(शेंदणे बद्दल मलाही प्रश्नं आहे. शिंपणे असा अर्थ इथे लागतोय. माझी चूक असू शकते)

मान्यवरहो.. शेंदणे या शब्दाची संपुर्ण माहिती घेईन मी नक्कीच.....भावनेच्या भरात कदाचित चुकीचा शब्दही वापरला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.....

मान्यवरहो.. शेंदणे या शब्दाची संपुर्ण माहिती घेईन मी नक्कीच.....भावनेच्या भरात कदाचित चुकीचा शब्दही वापरला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.....

शेंदणे माझ्या माहितीनुसार पाणी ओढून काढणे
ह्या अर्थी प्रचलित आहे. कवितेत शब्द अगदी व्यवस्थित बसतोय.

Pages