राजहंसाचे चालणे... अर्थात, आणखी एक ब्लेग

Posted
15 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

आज एकदम जाणवलं की माझे इथे बरेच ब्लेग्स झालेत. ज्या ब्लॉगमध्ये वाचकांकडून काही माहिती मागितली जाते, वाचकांचा सहभाग हा प्रतिक्रियांपेक्षा जास्त अपेक्षित असतो त्याला ब्लेग म्हणतात (blog that begs). जुनी सवय. तर आणखी एक ब्लेग.
असे म्हणतात की हेमिंग्वेने एक अतिलघुकथा लिहिली होती : "For sale : Baby shoes, never worn." सहाच शब्द, बस्स ! त्याच्या सर्वोत्तम साहित्यात ती गणली जाते म्हणे.
तेव्हा 'राजहंसाचे चालणे, जगी जालिया शहाणे, म्हणोनि काय कवणे, चालोचि नये ?' या न्यायाने आपणही असे काही लिहावे असा विचार आला. तेव्हा हा ब्लेग आपल्या सर्वांच्या अतिलघुकथांसाठी Happy खाली तुमच्या अ.ल.क. लिहा. शक्यतो एका ओळीपेक्षा मोठी नसावी एवढीच अपेक्षा. म्हणजे हे थोडेसे गद्य हायकूसारखे होईल. सुरूवात माझ्या दोन प्रयत्नांनी करतो.

विषय: 
प्रकार: 

लहानपणी लपाछपी खेळताना त्याने मला कधीच धप्पा दिला नाही. परवा त्याचं राज्य संपल्यावर आठवलं.
.
एकदा मी तिला तुळशीबागेत सोडलं. नंतर तिनं तुळशीबागेत मला सोडलं. लव्हगेम.

  blackribbon1.jpg

  तळ्याकाठची कमळे मिटत असतानाच तो येईल म्हणून ती फुलायला लागली पण काही कमळे चंद्रविकासी असतात हे त्याला अनभिज्ञ होते. अनंतकाळाची राधा!

  तुळशीबागेत आज मी तिला सोडण्याची पाचवी वेळ होती. पण नेमके समेवर आल्यासारखे आज तिनेच मला तुळशीबागेत 'सोडले'.
  राज्य माझ्यावर येणे हे मला काही नवीन नाही. पण मीही राज्य आज देऊनच टाकले. उदारपणे.
  आणि एकदा राजहंस झाल्यासारखे वाटले. त्याचवेळी आणि एकदा माझ्या कानावर शब्द पडले- कावळा.

  (अ.ल.क. जरा मोठी झाली का? :फिदी:)
  --
  .. नाही चिरा, नाही पणती.

  नाही चिरा, नाही पणती -- जास्त आवडली!!!!!!!!!

  खरंच की, बी.. Happy
  आभार.

  --
  .. नाही चिरा, नाही पणती.

  साजिरा, तू लिहिलेली अलक नाही, थोडी मोठी झालीये, अलका झाली तिची Proud

   blackribbon1.jpg

   अलका.. Lol
   अरे तुझ्याच अलकची अलका केली आहे ती.
   मला कुठली येतेय एवढी अकल, आपलं अलक.

   --
   .. नाही चिरा, नाही पणती.

   ? Happy

   असामी, निव्वळ केवळ सुरेख!

   नक्कल करायला ही अक्कल लागते नाहीतर शक्कल बिघडते...
   (ही एक चोरलेली कथा आहे. :फिदी:)

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   नयी तहज़ीब में दिक़्क़त ज़ियादा तो नहीं है I
   मज़ाहिब रहते हैं क़ायम, फक़त ईमान जाता है II
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   असाम्या, ते भावचित्रसुद्धा अलकचा भाग आहे का ? पण शब्दांशिवाय कथा म्हणजे हे अतिनवअतिलघुकाव्य होईल.
   दक्षिणा, ती कथा नव्हे, ग्राफिटी आहे (चोरलेली). Happy

    blackribbon1.jpg

    म्हणजे रंगीबेरंगी वर चे एक एक पान हे ब्लॉग असते होय... म्हाईतीच न्हाय!

    खरचं का तुला नाही कळल्ळ ; हसता हसता डोळ्यात माझ्या पाणी का आलं?

    डोळ्यात टचटचणारं पाणी मागे परतवावं म्हणून मी सुर्याकडे पाहिलं.. तुझ्या गालावरच्या सुकलेल्या ओघळानी मात्र पुन्हा एकदा भरून आलं!

    धुंद वाहते रातराणी, मधूनच गंधाळते सैलसर वेणी; दाट काळोख्या रात्री, कोकीळ गातो विरह-गाणी!

    बी, ऐकत नाही हां.

    पांशा ऑन:- खरं तर ही बीला दिलेली काँप्लिमेन्ट आहे, पण ही अलक होऊ शकेल, नाही का? Lol पांशा ऑफ
    बी, दिवे!

    ------------------------------------------
    पट्टीच्या पोहोणार्‍यांना मी 'पाण्यात' पाहते! Proud

    अरे वरच्या तीनही चरोळ्या आहेत की रे. अलक नाही बहूतेक.. Happy

    --
    .. नाही चिरा, नाही पणती.

    आरसा म्हणजे मी मीच, हे समजायच साधन! Happy

    (आयला, इथे एका वाक्यात लिहायच हे का???? ब.....र! कळतात बर नियम! Proud
    ओक्के साजिर्‍या, बघ केल शॉर्ट! की असे लिहू?
    आरशात खातरजमा, मी मीच हे! :P)
    ...;
    आपला, लिम्बुटिम्बु

    "बी, दिवे!" ही जास्त चांगली वाटली मला.

    लिंबूदादा, आणखी शॉर्ट करा- "मी, मीच हे तो!"

    --
    .. नाही चिरा, नाही पणती.

    शरदाचे गुलाबी ढग; आता निळे चांदणे पडणार, तू नाही आलीस तरी; मी चंद्र होणार!

    पूनम - बी, ऐकत नाही हां.>> ही जास्त आवडली (ही प्रतिक्रिया आहे बरे साजिरा :))

    या काठावर निलमोहर; त्या काठावर गुलमोहर, मधे माझी जीवनगंगा; निर्माल्य वाहते जळावर!

    ह्म्म.. बी, तू चारोळ्या एका ओळीत लिहित आहेस एवढेच. त्या मलातरी कथा वाटत नाहीत. वानगीदाखल काही नमुने देतो. हे Wired मध्ये आले होते. विज्ञानकथा, अद्भुतकथा, गूढकथा लिहिणार्‍यांकडून त्यांनी अलक मागवल्या होत्या.
    Failed SAT. Lost scholarship. Invented rocket.
    - William Shatner
    Computer, did we bring batteries? Computer?
    - Eileen Gunn
    Vacuum collision. Orbits diverge. Farewell, love.
    - David Brin
    Gown removed carelessly. Head, less so.
    - Joss Whedon
    Automobile warranty expires. So does engine.
    - Stan Lee
    Machine. Unexpectedly, I’d invented a time
    - Alan Moore
    Longed for him. Got him. Shit.
    - Margaret Atwood
    His penis snapped off; he’s pregnant!
    - Rudy Rucker
    From torched skyscrapers, men grew wings.
    - Gregory Maguire
    Internet “wakes up?” Ridicu -
    no carrier.
    - Charles Stross
    With bloody hands, I say good-bye.
    - Frank Miller
    Wasted day. Wasted life. Dessert, please.
    - Steven Meretzky
    “Cellar?” “Gate to, uh … hell, actually.”
    - Ronald D. Moore
    Epitaph: Foolish humans, never escaped Earth.
    - Vernor Vinge
    It cost too much, staying human.
    - Bruce Sterling
    We kissed. She melted. Mop please!
    - James Patrick Kelly
    It’s behind you! Hurry before it
    - Rockne S. O’Bannon
    I’m your future, child. Don’t cry.
    - Stephen Baxter
    1940: Young Hitler! Such a cantor!
    - Michael Moorcock
    Lie detector eyeglasses perfected: Civilization collapses.
    - Richard Powers
    I’m dead. I’ve missed you. Kiss … ?
    - Neil Gaiman
    The baby’s blood type? Human, mostly.
    - Orson Scott Card
    Kirby had never eaten toes before.
    - Kevin Smith
    Rained, rained, rained, and never stopped.
    - Howard Waldrop
    To save humankind he died again.
    - Ben Bova
    We went solar; sun went nova.
    - Ken MacLeod
    Husband, transgenic mistress; wife: “You cow!”
    - Paul Di Filippo
    “I couldn’t believe she’d shoot me.”
    - Howard Chaykin
    Don’t marry her. Buy a house.
    - Stephen R. Donaldson
    Broken heart, 45, WLTM disabled man.
    - Mark Millar
    TIME MACHINE REACHES FUTURE!!! … nobody there …
    - Harry Harrison
    Tick tock tick tock tick tick.
    - Neal Stephenson
    Easy. Just touch the match to
    - Ursula K. Le Guin
    .
    Special Web-only edition: We were unable to include these 59 stories in the print magazine.
    New genes demand expression -- third eye.
    - Greg Bear
    K.I.A. Baghdad, Aged 18 - Closed Casket
    - Richard K. Morgan
    WORLD'S END. Sic transit gloria Monday.
    - Gregory Benford
    Epitaph: He shouldn't have fed it.
    - Brian Herbert
    Batman Sues Batsignal: Demands Trademark Royalties.
    - Cory Doctorow
    Heaven falls. Details at eleven.
    - Robert Jordan
    Bush told the truth. Hell froze.
    - William Gibson
    whorl. Help! I'm caught in a time
    - Darren Aronofsky and Ari Handel
    Nevertheless, he tried a third time.
    - James P. Blaylock
    God to Earth: “Cry more, noobs!”
    - Marc Laidlaw
    Help! Trapped in a text adventure!
    - Marc Laidlaw
    Thought I was right. I wasn't.
    - Graeme Gibson
    Lost, then found. Too bad.
    - Graeme Gibson
    Three to Iraq. One came back.
    - Graeme Gibson
    Rapture postponed. Ark demanded! Which one?
    - David Brin
    Dinosaurs return. Want their oil back.
    - David Brin
    Bang postponed. Not Big enough. Reboot.
    - David Brin
    Temporal recursion. I'm dad and mom?
    - David Brin
    Time Avenger's mistaken! It wasn't me...
    - David Brin
    Democracy postponed. Whence franchise? Ask Diebold...
    - David Brin
    Cyborg seeks egg donor, object ___.
    - David Brin
    Deadline postponed. Five words enough...?
    - David Brin
    Metrosexuals notwithstanding, quiche still lacks something.
    - David Brin
    Brevity’s virtue? Wired saves adspace. Subscribe!
    - David Brin
    Death postponed. Metastasized cells got organized.
    - David Brin
    Microsoft gave us Word. Fiat lux?
    - David Brin
    Mind of its own. Damn lawnmower.
    - David Brin
    Singularity postponed. Datum missing. Query Godoogle?
    - David Brin
    Please, this is everything, I swear.
    - Orson Scott Card
    I saw, darling, but do lie.
    - Orson Scott Card
    Osama’s time machine: President Gore concerned.
    - Charles Stross
    Sum of all fears: AND patented.
    - Charles Stross
    Ships fire; princess weeps, between stars.
    - Charles Stross
    Mozilla devastates Redmond, Google’s nuke implicated.
    - Charles Stross
    Will this do (lazy writer asked)?
    - Ken MacLeod
    Cryonics: Disney thawed. Mickey gnawed. Omigawd.
    - Eileen Gunn
    WIRED stimulates the planet: Utopia blossoms!
    - Paul Di Filippo
    Clones demand rights: second Emancipation Proclamation.
    - Paul Di Filippo
    MUD avatars rebel: virtual Independence Day.
    - Paul Di Filippo
    We crossed the border; they killed us.
    - Howard Waldrop
    H-bombs dropped; we all died.
    - Howard Waldrop
    Your house is mine: soft revolution.
    - Howard Waldrop
    Warskiing; log; prop in face.
    - Howard Waldrop
    The Axis in WWII: haiku! Gesundheit.
    - Howard Waldrop
    Salinger story: three koans in fountain.
    - Howard Waldrop
    Finally, he had no more words.
    - Gregory Maguire
    There were only six words left.
    - Gregory Maguire
    In the beginning was the word.
    - Gregory Maguire
    Commas, see, add, like, nada, okay?
    - Gregory Maguire
    Weeping, Bush misheard Cheney’s deathbed advice.
    - Gregory Maguire
    Corpse parts missing. Doctor buys yacht.
    - Margaret Atwood
    Starlet sex scandal. Giant squid involved.
    - Margaret Atwood
    He read his obituary with confusion.
    - Steven Meretzky
    Time traveler's thought: "What's the password?"
    - Steven Meretzky
    I win lottery. Sun goes nova.
    - Steven Meretzky
    Steve ignores editor's word limit and
    - Steven Meretzky
    Leia: "Baby's yours." Luke: "Bad news…"
    - Steven Meretzky
    Parallel universe. Bush, destitute, joins army.
    - Steven Meretzky
    Dorothy: "Fuck it, I'll stay here."
    - Steven Meretzky

     blackribbon1.jpg

     स्लार्टी, धन्यवाद. वरच्या सर्व कथा ईंग्रजीत असल्यामुळे मराठीत नक्की कशा असू शकतील असा प्रश्न पडला. वरील कथा मला तरी कळल्या नाहीत. तू वर गद्य हायकू जी व्याख्या केली ती बरोबर वाटते आहे..

     अगाध खजिना आहे रे खरंच.
     जरा गंभीर होऊन अलक लिहायच्या म्हणतो आता.. Happy

     --
     .. नाही चिरा, नाही पणती.

     पाऊस न थांबण्याचे काहीच कारण नाहीये.. पण धरणं तर रिकामीच आहेत.
     ==================

     अरे खजिना आहे हा तर... धन्स स्लार्टी.

     - Alan Moore
     Longed for him. Got him. Shit.

     - Neil Gaiman
     The baby’s blood type? Human, mostly.

     - Howard Waldrop
     Finally, he had no more words.

     ह्या तीन तर अफाट...

     6.00pm, अजुन अर्धा तास घरी जायला, मी एकटाच.

     जमतंय का???
     ********************************************
     The trouble with being punctual is that, no one is there to appreciate it!!

     सरिविना, नक्की तुला ह्यातून काय उमजल, ते जर शब्दात मांडता येण्यासारखं असेल तर, मला सांग. कारण मला या अलक अक्कल लावूनही नाही कळल्यात. हा एक साहित्यप्रकार आहे याचे फार नवल वाटले!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     ज्याप्रमाणे अत्र्यानी विडबंन प्रकार मराठी साहित्यात आणला त्याप्रमाणे स्लार्टीनी हा एक नविन कथा प्रकार मराठी साहित्यात आणण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्याचे त्रिवार अभिनंदन!!!!

     Pages