स्टार कसा आहे.

Submitted by अज्ञ on 12 December, 2013 - 02:02

स्टार (एन एस इ कोड ),५३२५३१ (बी एस इ कोड)
रुपये ५०० प्रती शेअर एवढा घसघशीत लाभांश जाहीर झाला आहे.
१९/१२/२०१३ ला एक्स डीविडंड होत आहे.
काय करावे ?

बाजार भाव ८९२ (१२/१२/२०१३ )

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

गोल्डमन सैचे Strides Arcolab चे 4.20 लाख शेअर विकून मोकळे झाले आहेत.
लाभांश तुमच्या खात्यात जमा होई पर्यंत शेअर ची प्राईज ५०० रु पेक्षा जास्त रु. नी घटलेली असेल.
भागधारकांना लाभांश देताना कंपनीला DDT म्हणून सरकारला अतिरिक्त देणे बंधनकारक आहे. हा पैसा देखील कंपनीच्या खात्यांमधून बाहेर जाईल. त्यामुळे शेअरची किंमत लाभांश रकमेपेक्षा जास्त खाली घसरेल.

स्टार (एन एस इ कोड ),५३२५३१ (बी एस इ कोड)
रुपये ५०० प्रती शेअर एवढा घसघशीत लाभांश जाहीर झाला आहे.
१९/१२/२०१३ ला एक्स डीविडंड होत आहे.
काय करावे ?

बाजार भाव रु. ८९२ (१२/१२/२०१३ )
बाजार भाव रु. ९१३ (१६/१२/२०१३)
९१३-८९२ = २१/-

हुकला पण......