अ‍ॅल्युमिनीयम फॉइल

Submitted by स्वाती आंजर्लेकर on 22 October, 2013 - 04:30

ऑफीस किंवा शाळेत चपाती / पोळी नेताना हल्ली अ‍ॅल्युमिनीयम फॉइलमधे गुंडाळुन नेण्यात येते. ही अ‍ॅल्युमिनीयम फॉइल आपल्या आरोग्यासाठी चांगली कि वाईट?
कि ती वापरण्याचे काही विशिष्ट तंत्र आहे का?
जाणकारांनी कृपया यावर प्रकाश टाकावा.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users