ताज्याच औषधाचा माझाच ध्यास होता

Submitted by जयदीप. on 18 September, 2013 - 15:09

माझे मला कळेना कोणास त्रास होता
ही स्नेहवंचना की गलका उदास होता

येताच ते म्हणाले का बोललास नाही
आक्रोश अंतरीचा ही दिल खुलास होता

झोपेत चालणे तर मी सोडलेच आता
जागे पणीच डसला तो मिथ्य भास होता

बोलायचे कडूही ते थांबलेच नाही
ताज्याच औषधाचा माझाच ध्यास होता

माझे मला पुरेसे हे झोपडेच छोटे
का मी कधी पहावा राजस विलास होता

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users