म्हणे अंतर आपल्यातलं शहाणं आहे

Submitted by ashishcrane on 12 September, 2013 - 03:39

म्हणे अंतर आपल्यातलं शहाणं आहे Happy

अंतर आपल्यातलं शहाणं आहे,
रुसलं कुणी की येणं त्याचं,
दुखलं कुणी की जाणं आहे,
अन् म्हणे अंतर आपल्यातलं शहाणं आहे Happy

अंतर आपल्यातलं शहाणं आहे,
छुपी नजरानजर आपली पाहून आहे,
कळूनही मुद्दाम वेड पांघरून आहे,
अन् म्हणे अंतर आपल्यातलं शहाणं आहे Happy

अंतर आपल्यातलं शहाणं आहे,
आरश्यात दिसेना चेहरा त्याला,
अंतराचं अंतराशी भांडण आहे,
अन् म्हणे अंतर आपल्यातलं शहाणं आहे Happy

प्रांत/गाव: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users