पाहू दे मेघाविन सौंदर्य तुझे हे मोकळे....

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

खूप सुंदर. डोंबिवली एम.आय.डी.सी. एरियात एका कंपनीबाहेर विविध रंगाच्या चाफ्याची झाडे लावली आहेत त्याची आठवण झाली. ह्या रंगाची फुले कमी दिसतात एरवी.