मी काढलेले नवीन पेन्सिल स्केच

Submitted by स्मिता परब on 13 July, 2013 - 06:58

१)
01.jpg

२)
toys women.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान आहेत दोन्ही. पहिल्या चित्रात डावा हात उजव्या हाताच्या मानाने आणि एकुणच फिगरच्या मानाने जरा सशक्तच वाटतोय.

सुंदर.

Pages