भिंत

Submitted by dr.sunil_ahirrao on 12 July, 2013 - 02:46

आधी आपण वाळूवर घर बांधले
खेळता खेळता,
तू मोडून टाकलेस !
नंतर आपण हवेत स्वप्न बांधले
तू हलकेच फुंकर टाकलीस;
पत्त्यासारखे कोसळले !
आता
तुझ्या माझ्या आकाशाच्या मध्यभागी
आपण एक कडेकोट भिंत बांधू !

- डॉ. सुनील अहिरराव
http://aaskmed2.blogspot.in/2013/07/blog-post_1956.html

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users