दिलासाज

Submitted by बयो on 4 July, 2013 - 10:17

तुझ्यापासून... तुझ्यापर्यंतचा
माझा प्रवास
मला घेऊन येतो
माझ्यापासून... माझ्यापर्यंत.

शक्यतांच्या अनेक किनारयांना
नुसताच स्पर्श करून
परत येताना जाणवतं,
भिजलेलं असतं मन,
भिजलेला असतो देह
आणि अवघा जन्मच...

अकार, मकारापासून
निर्विकारापर्यंत जाताना
तू आहेस... असतोस
माझ्यासाठी... माझा...
हा दिलासा व्यापून उरतो
अवघ्या असण्याला

आणि नसण्यालाही ...

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users