पाउस..

Submitted by छोटी on 10 June, 2013 - 04:03

कालच तू विचारलं, मला पाऊस का आवडतो ,
मला पाऊस आवडतो कारण मला रंग आवडतात
तो झाडाचा पाऊस पडायच्या आधीचा हिरवा रंग ,
नंतरच तो हिरवागार आणि तो पोपटी रंग पाऊस ओसल्यानंतर .
एकाच रंगाच्या इतक्या छटा पाऊसात दिसतात.
म्हणूनच मला पाऊस खूप आवडतो.

कालच तू विचारलं, मला पाऊस का आवडतो
मला पाऊस आवडतो कारण मला प्रेम करायला आवडत.
पाऊस तर प्रेम करतो अगदी निस्वार्थी प्रेम,
स्वताला: झोकून देऊन वाहत जात ...
स्वत: आनंद होत,दुसर्याला आनंदी करायचं,
म्हणूनच मला पाऊसही आवडतो आणि तू आणि तुझ्या प्रेमाचे रंग हि ....

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users