बोलक्या रेषा - ३

Submitted by बोलक्या रेषा on 31 May, 2013 - 22:06

आता मायबोलीवर नियमीत पहा !! बोलक्या रेषा!!!

BoRe3.jpg

प्रताधिकार : श्री. घनश्याम देशमुख. श्री. घनश्याम देशमुख यांच्या परवानगीने प्रकाशीत.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मस्त !

मस्त! बाकी हे महिलांबद्दलच नव्हे तर कोणत्याही तक्रार पेटीबद्दल असले तरी चालेल !
रेग्युलर ही मालिका चालू राहिली तर आवडेल बघायला !

आवडलं!

याला म्हणतात व्यंग चित्र..
समाजातल्या व्यंगावर केलेले मार्मिक भाष्य. जियो गुरू! तुम्हाला अनेकानेक शुभेच्छा!!

याला म्हणतात व्यंग चित्र..
समाजातल्या व्यंगावर केलेले मार्मिक भाष्य. जियो गुरू! तुम्हाला अनेकानेक शुभेच्छा!!