व्यंगचित्र

Submitted by भाऊ नमसकर on 14 May, 2013 - 22:53

'मायबोली' च्या कुटूंबाला जागतिक कुटूंब दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा.

abhinadan.JPG

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मस्त !