चाहूल पावसाळी

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 10 May, 2013 - 05:16

बिलोरी नभाला जांभळी झालर
निळ्या सागरी सावळी थरथर
ग्रीष्मात तापल्या काळ्या भूमीवर
फुलले निश्वास तापले हळुवार
दुरून कुठून शीतल वारा
सूक्ष्मसा गंध मातीचा भिजरा
घेवून आला निरोप नाचरा
आतुर देह झाला हा सारा
होईल आता किमया हिरवी
कातळांना ही मखमल जादुई
शुष्क तिरसट कोरडे झरेही
गातील आता झुळझुळ काही
फुलेल कुठे निळा पिसारा
घुमेल टाहो पंचम नाचरा
भिजेल उर तापाचा नाचरा
लागली चाहूल लागली अंतरा

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users