देव : आस्तिकाचा, नास्तिकाचा

Submitted by UlhasBhide on 3 May, 2013 - 06:04

देव - आस्तिकाचा

सात्विकांच्या आर्जवांपेक्षा
भ्रष्ट पाखंड्यांच्या
भंपकगिरीचीच
तुला भुरळ पडते
असं वाटण्याइतकी
मुजोर झाल्येत पापं हल्ली

वाटतं....
आस्तिकतेला तिलांजली देऊन
मुक्त व्हावं कायमचं
पाप-पुण्याच्या भोंगळ कल्पनेतून.
-----------------------------------------------------------------------

देव - नास्तिकाचा

आजकाल बेगडी भक्तीने
पापं झाकता येत असतील
तर वाटायला लागलंय....
आपणही दांभिकपणे मिरवावा टेंभा
नसलेल्या आस्तिकतेचा
नि करून घ्यावीत
पापं ‘नियमित’
नैवेद्य, फुलांच्या भाराखाली.

.... उल्हास भिडे (३-५-२०१३)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

<< नि करून घ्यावीत
पापं ‘नियमित’
नैवेद्य, फुलांच्या भाराखाली. >> सुंदर

कविता आवडल्या.

सुरेख..

आस्तिक नास्तिक असा भेद मुळी नसतोच.. असतात ती चांगली माणसे आणि वाईट माणसे... असा साधा सोपा विचार सांगून जाते आपली रचना... सुंदर शब्दरचना..

शब्दरचना सुरेख जमली आहे. दोघांची मनस्थिती एकच जाणवते... वस्तुस्थितीला कंटाळुन दोघेही एकाच ठिकाणी पोहचण्याचा प्रयत्नात आहेत.

छान मांडलंय आजचं वास्तव.
अस्सल 'आस्तिक' व 'नास्तिक' दोघेही वंदनीय पण या भेसळीच्या युगात दोघेही दुर्मिळच !

वाह नाही आह् झालं काळजात

फार म्हणजे फार छान काका

कधी विसरताच येणार नाही असे काही मिळाले आहे या कवितेतून

धन्यवाद उकाका या कवितेसाठी !!!

धन्यवाद घाटपांडे जी
मी लिंक लक्षपूर्वक वाचली पण इंग्रजीत मी कमजोर असल्याने कच्चीपक्की समजली

पण वचून होताहोता मला माझा एक शेर आठवला ...त्यालाच अज्ञेयवाद म्हणतात का ते वाचून अवश्य कळवावे ही विनंती

असेच काहीसे आहे पण नक्की माहित नाही
आहे आणिक नाही 'मधले' काही विठ्ठल आहे

तीव्र प्रतिक्षेत........................

आपला नम्र , कृपाभिलाषी
वैवकु !!

Happy