निसर्गचित्र - जलरंग

Submitted by यशस्विनी on 25 April, 2013 - 21:50

निसर्ग चित्र - जलरंग

कागद - "Daler Rowney" Cold Pressed NOT, 20x16 inches ,140ibs
रंग - "Winsor & Newton" Artists' Water Color

m.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

व्वा!!

सुंदर निसर्गचित्र..........झाडांची सावली तर मस्तच.

छान आहे .एका माहितीच्या जागेचे चित्र (उदा: माथेरानचा दस्तुरी नाका ,पंचवटी घाट,मुंबईतील राणीबाग ,गेटवे ,पुण्याचे मंडई ,पेशवे पार्क)इत्यादि .ऑईल कलरपेक्षा हे माध्यम अवघड आहे .

mastach !

Pages